หน้าหลัก arrow แนะนำผู้บริหาร

จำนวนผู้เยี่ยมชม

แนะนำผู้บริหาร


ผู้อำนวยการกองพัสดุ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน พิมพ์ อีเมล์


นายชาลี ชื่นอุไทย
ผู้อำนวยการกองพัสดุ

 
 


- ว่าง -

นางสาวจารุนันท์ ยงภูมิพุทธา
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายจัดหา

นายประพัทธ์ ตันโสภณ
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายคลังพัสดุ


หัวหน้าฝ่าย

ตรวจสอบและซ่อมแซม

นายเมธี วิริยา
วิศวกรโยชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และควบคุมการก่อสร้าง
นางสาวจันทนา ฤทธิ์เรืองเดช
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป