ค้นหาข้อมูล

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

เอกสารโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงานและการจัดการงานค้างของสำนักงานที่ดิน๒๕๕๕ พิมพ์ อีเมล์
  • การรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานที่ดินตามแบบ บ.ท.ด. ๗๒
  • การรายงานผลการดำเนินการกรณีคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ จากหลักฐาน ส.ค.๑
  • การขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจากหลักฐาน ส.ค. ๑
  • การดำเนินการเกี่ยวกับคำขอที่ค้างระหว่างดำเนินการ ( ของฝ่ายทะเบียน )
  • ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติงานและจัดการงานค้างของสำนักงานที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕
  • แบบรายงานผลรอบ ๔ เดือน

ดาวน์โหลดเอกสาร


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >