​​

ท่านสารภี จันทร์มี ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต ๘ ตรวจงานที่สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา เมื่อ ๖ พ.ค.๕๗