ท่านสารภี จันทร์มี ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต๘ ตรวจงานที่สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขารามัน ๗ พ.ค.57