​​

ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต๘ ​ท่านสารภี จันทร์มี ตรวจงานที่สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขายะหา ๗ พ.ค.57