​​

เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลาร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ หอประชุมหลังเก่า ม.ราชภัฏยะลา 14 พ.ค 57