​​​

ร่วมงานแถลงข่าวงานสมโภชศาลหลักเมืองฯ และบริจาคของให้กาชาดมูลค่า๑๗,๐๐๐บาท