​​​

ร่วมอยู่ร้านนาวากาชาดในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดปี๕๗