​​​

ออกไปตรวจสอบที่ดินที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน วันที่สอง เมื่อวันที่ 10 มิ.ย 57