​​

เมื่อวันที่ 27-29 ส.ค 55 น.ส วรรณา รักเหย้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต 12 ตรวจงาน ณ สำนักงานที่จ.ยะลา