​​

ประชุมจัดสรรที่ดิน โดยท่านอัยการจังหวัดเป็นประธาน