Sign In

ที่ตั้งสำนักงานช่างรังวัดเขตภาคตะวันออก

เขตภาคตะวันออก

ชื่อสำนักงาน/สถานที่ตั้ง ชื่อสำนักงาน/สถานที่ตั้ง

สำนักงานช่างรังวัดเอกชนไทยเซอร์เวย์
(ใบอนุญาตเลขที่ 32)
903 หมู่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน
อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร. 038-854283--86
สำนักงานช่างรังวัดเอกชนตะวันออกการรังวัด
(ใบอนุญาตเลขที่ 123)
52/8 ซอยสุขถาวร ถนนชายกระป่อม ตำบลเชิงเนิน
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทร. 0
8-6303-3606


สำนักงานช่างรังวัดเอกชนมหาโพธิการรังวัด
(ใบอนุญาตเลขที่ 173)
147 หมู่ 4 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศรีมหาโพธิ์
อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
โทร. 081-0602912