Sign In

​​​​​​สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน


​​​​สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน (10220)
โทร. 0-2521-5679 - 80
โทรสาร 0-2972-9274
E-mail Address : bkk-bangkhen@dol.go.th

ถนนพหลโยธิน กม.17 หมู่ 6 ตรงข้ามกรมทหารราบที่ 11
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
เขตบางเขน เขตสายไหม
เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (สาขา)
โทร. 0-2552-8154
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-2521-5679-80
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-2521-5679-80
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-2521-5679 - 80