Sign In

​​​​​​​​สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม

 

   สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม (10240)
โทร. 0-2184-7758 - 59
โทรสาร . 0-2184-7758 - 60 ต่อ 29
E-mail Address : bkk-bungkum@dol.go.th

99 หมู่ 9 ถนนราษฏร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
เขตบึงกุ่ม, สะพานสูง, คันนายาว
เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (สาขา)
โทร. 0-2184-7754
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-2184-7758-60 ต่อ 15
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-2184-7758-60 ต่อ 18
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-2917-0670