Sign In

​​​​​​สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี


 ​​​สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี (10510)
โทร. 0-2914-6148 , 0-2540-7186 , 0-2540-7189
โทรสาร 0-2540-7178
E-mail Address : bkk-minburi@dol.go.th

ถนนสีหบุรานุกิจ ใกล้ศาลจังหวัดมีนบุรี เขตมีนบุรี
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา
เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (สาขา)
โทร. 0-2540-7178
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-2540-7186,0-2540-7189
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-2540-7284
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-2540-7178