Sign In

​​​​​​​สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก


​​​สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก (10530)
โทร. 0-2172-5070-2
โทรสาร 0-2172-5073
E-mail Address :
bkk- nongjok@dol.go.th

ซอยพึ่งพระธรรม (สุวินทวงศ์ 52)
ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
เขตหนองจอก
เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (สาขา)
โทร. 0-2956-3019
0-2172-5070-2 ต่อ 22
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-2172-5070-2 ต่อ 11 ,  064-2044746
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-2956-3028  ,  097-1154347
0-2172-5070-2 ต่อ 23
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-2172-5070-2 ต่อ 20