สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท (17000)
โทร. 0-5647-6601 โทรสาร 0-5647-6601 ต่อ 22

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

270 หมู่ 2 ถนนสายเขาดิน-เขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอเมือง อำเภอมโนรมย์ อำเภอสรรพยา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
โทร. 0-5647-6601 กด 15
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน
โทร. 0-5647-6601 กด 12
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-5647-6601 กด 13
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-5647-6601 กด 14
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-5647-6601 กด 16
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
โทร. 0-5641-4182

 

สาขาย่อย