​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม (73000)
โทร. 0-3425-4181 โทรสาร 0-3425-7704 เบอร์ มท. (822)60454,60554
E-mail Address : npt-nakhonpathom@dol.go.thnpnpt-nakhonpathom@dol.go.thnpt-nakhonpathom@dol.go.thnpt-nakhonpathom@dol.go.thnpt-nakhonpathom@dol.go.thnpt-nakhonpathom@dol.go.thnpt-nakhonpathom@dol.go.thnpt-nakhonpathom@dol.go.thอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอเมือง และอำเภอดอนตูม
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
โทร. 0-3425-7704
หัวหน้ากลุ่มวิชาการที่ดิน
โทร. 0-3425-4181
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-3425-4181
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-3425-4181
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-3425-7704
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
โทร. 0-3425-4181

 

สาขาย่อย