Sign In
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย (21120)​​
โทร. 0-3864-1007 โทรสาร 0-3864-1499
​​​​​​​​​

​​สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​
ถนนสายบ้านบึง- บ้านค่าย ตำบลบางบุตร
​อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​
อำเภอบ้านค่าย และอำเภอนิคมพัฒนา
เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา)
โทร. 0-3864-1007​
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-3864-1007
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-3864-1007
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-3864-1007​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  

​​​​​​​​​​​​​