Sign In
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาแกลง

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาแกลง (21110)​​
โทร. 0-3866-9259 โทรสาร 0-3866-9571
​​​​​​​​​

​​สถานที่ตั้ง ​​​​(ค้นหาเส้นทาง)​
หมู่บ้านพันจำ 10 หมู่ที่ 12 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​
อำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ และกิ่งอำเภอเขาชะเมา
เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา)
โทร. 0-3866-9259​
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-3866-9259
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-3866-9642​​
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-3866-9259
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  

​​​​​​​​​​​​​