​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ส่วนแยกพัฒนานิคม

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ส่วนแยกพัฒนานิคม (15140)​​
โทร. 0-3649-1415 โทรสาร 0-3649-1415
​​​​​​​​​

​​สถานที่ตั้ง ​​​​ (ค้นหาเส้นทาง)​
ถนนสายตรี (ลพบุรี-วังม่วง) อำเภอพัฒนานิคม
​จังหวัดลพบุรี
เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​
อำเภอพัฒนานิคม
เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา)
โทร. 0-3649-1415​​
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-3649-1415
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-3649-1415
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-3649-1415​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  

​​​​​​​​​​​​​