Sign In
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์(33130)​​
โทร. 0-4565-1193, 0-4565-1346 โทรสาร 0-4565-1193
​​​​​​​​​

​​   สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนประชารังสฤษดิ์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์
​จังหวัดศรีสะเกษ
เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​
อำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ และอำเภอน้ำเกลี้ยง
เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา)
โทร. 0-4565-1346
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-4565-1193
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-4565-1193
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-4565-1193​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  

​​​​​​​​​​​​​​