Sign In
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนหาญ

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนหาญ(33150)​​
โทร. 0-4567-9204 โทรสาร 0-4567-9204
​​​​​​​​​

​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​(ค้นหาเส้นทาง)​
ถนนขุนหาญ- พยุห์ ตำบลสิ
​อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ​
เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​
อำเภอขุนหาญ และอำเภอไพรบึง
เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา)
โทร. 0-4567-9204
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-4567-9204
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-4567-9204
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-4567-9204​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  

​​​​​​​​​​​​​​​