Sign In
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล(33160)​​
โทร. 0-4568-1185 โทรสาร 0-4568-1185
​​​​​​​​​

​​สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​(ค้นหาเส้นทาง)​
ถนนบริหาร หมู่ 1 ตำบลเมืองคง
​อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​
อำเภอราษีไศล อำเภอบึงบูรพ์ และกิ่งอำเภอศิลาลาด
เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา)
โทร. 0-4568-1185
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-4568-1185
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-4568-1185​
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-4568-1185​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  

​​​​​​​​​​​​​​