​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง (14000)
โทร. 0-3561-1642 , 0-3561-1495 โทรสาร 0-3561-1011
เบอร์ มท. (822)11754
E-mail Address : angthong@dol.go.th

1/5 หมู่ 8 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอเมือง อำเภอป่าโมก อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอสามโก้ อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอไชโย อำเภอแสวงหา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
โทร. 0-3561-1642 , 0-3561-2117
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-3561-1642 , 0-3561-2117
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-3561-1495
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-3561-1642
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
โทร. 0-3561-1642