​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (58000)
0-5361-2138 โทรสาร 0-5361-2138 เบอร์ มท. (822)27354
E-mail Address :
maehongson@dol.go.thอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

 

ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ
​อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอเมือง อำเภอขุนยวม
​และอำเภอปางมะผ้า
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
โทร. 0-5361-2138
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-5361-2138
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-5361-2138
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-5361-2138
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน
โทร. 0-5361-2138
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
โทร. 0-5361-2138

 

สาขาย่อย