Sign In

​​​​สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

​​ 

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (10200)
โทร. 0-2225-5758, 0-2622-3490
โทรสาร 0-2225-5734
E-mail Address :
bangkok@dol.go.th                              

ถนนพระพิพิธ แขวงพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
เขตพระนคร ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย ปทุมวัน
บางรัก สัมพันธวงศ์ บางซื่อ ยานนาวา บางคอแหลม สาทร
เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
โทร 0-2225-5734
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน
โทร 0-2622-3490
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-2622-3490
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-2221-4824
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-2622-3490