แบบฟอร์ม Download

...

งานบริการ

...
  
  
Picture Size
  
  
  
  
  
รายละเอียดย่อ (อังกฤษ)
Folder: NARIANLINDH21092564NARIANLINDH210925649/21/2021 4:04 PM9/21/2021 3:58 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/NARIANLINDH21092564/1.jpgนายเสวี จิระเสวี รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานการประชุมแก้ไขระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรายงานผลการปฎิบัติงานและการจัดการงานค้างของสำนักงานที่ดิน พ.ศ.2555 ครั้งที่ 3/2564
Folder: som 20-9-64som 20-9-649/20/2021 3:59 PM9/20/2021 3:54 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/som%2020-9-64/1.jpgประชุม คณะทำงานกำหนดแนวทางในการดำเนินการกรณีที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดธรรมิการามวรวิหาร  ครั้งที่ 1/2564
Folder: Moo.20.9.64Moo.20.9.649/20/2021 3:57 PM9/20/2021 3:32 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/Moo.20.9.64/1.jpgอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณตามโครงการบริหารจัดการงานรังวัดให้มีผลสัมฤทธิ์ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Folder: @16092564SEREE@16092564SEREE9/20/2021 1:05 PM9/20/2021 11:02 AMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%4016092564SEREE/01.jpgนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ร่วมพิธีรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564
Public Sector Excellence Award (Lert-Rat) Ceremony of 2021
Folder: @14092564SEREE@14092564SEREE9/16/2021 9:06 AM9/16/2021 8:58 AMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/%4014092564SEREE/01.jpgประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครั้งที่ 4/2564
Folder: NARIANLINDH15092564(1)NARIANLINDH15092564(1)9/15/2021 4:26 PM9/15/2021 3:53 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/NARIANLINDH15092564(1)/1.jpgเปิดโครงการกรมที่ดินพบนายหน้าฯ เพื่อเรียนรู้ Application Smart-land พร้อมประชาสัมพันธ์งานกรมที่ดินยุคเศรษฐกิจ 4.0 ผ่านระบบ Zoom
Folder: NARIANLINDH15092564NARIANLINDH150925649/15/2021 3:47 PM9/15/2021 3:37 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/NARIANLINDH15092564/1.jpgเปิดการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการทาง Application Zoom
Folder: som10-9-64som10-9-649/13/2021 1:45 PM9/10/2021 4:10 PMhttps://www.dol.go.th/DocLib1/som10-9-64/1.jpgนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดินเป็นประธานเปิด โครงการระดมความคิด DOL New Gen เพื่อจัดทำแผนทิศทางการพัฒนาของกรมที่ดิน
DOL New Gen Brainstorm Project
1 - 8Next