ข่าวใหม่

4

| | |

คำเตือน การแจ้งราคาทุนทรัพย์ห​รือราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาที่แท้จริงอ​าจทำให้ขาดสิทธิเรียกร้องอันพึงมี พึงได้ตามสัญญา ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

| | |

3​​​​​​​​​​

         และอาจ​ถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา รวม​​ทั้งต้อง​​ชำระค่าภาษีอากรจ​นครบถ้วนตามกฎหมายพร้อมเบี้ยปรับ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

เอกสารเผยแพร่

​​​

ข่าวกิจกรรม

​​​                                                                              ​        เ​พิ่มเติม

​ ​​

วีดีโอเด่น

e-LandsAnnouncement
บ้านจัดสรรรักษ์โลก
บ้านจัดสรรรักษ์โลก
​​​​

ข่าวหนังสือพิมพ์​​

      ​
banner_Person.jpg banner_LandFind.jpg ระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดิน
 สารานุกรมที่ดิน เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เผยแพร่กฎหมาย ตามมาตรา 77​​ ศูนย์ (COVID-19) กรมที่ดิน
Doing Business
Digital Training School-DOL

 

                   เพิ่มเติม >>​

     ​
​​​​​​​​​​​​