12 สิงหา มหาราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการในสังกัด กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย