​​

​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ

โทร. 0-4552-3026 , 0-4552-3028  โทรสาร 0-4552-3026  เบอร์ มท.(822)44171
E-mail Address : amnatcharoen@dol.go.th

สถานที่ตั้ง(แผนที่)​​​ (ค้นหาเส้นทาง)
ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอเมือง อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา
อำเภอเสนางคนิคม และอำเภอลืออำนาจ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
โทร. 0-4552-3026
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-4552-3027
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-86468-7838
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-4552-3026
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
โทร. 0-4552-3150
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
โทร. 0-4552-3026

    สาขาย่อย

​​​