​​​​​​​ จังหวัดเคลื่อนที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561


จว.เคลื่อนที่20661_๑๘๐๖๒๑_0071.jpg


จว.เคลื่อนที่20661_๑๘๐๖๒๑_0074.jpg