สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท รับการอบรมเรื่อง RTK GNSS Network เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561


S__4415499.jpg