​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 

ณ บริเวณเขาขยาย ในวันพุทธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น.


กิจกรรมจิตอาสา_๑๘๐๖๒๑_0069.jpg


กิจกรรมจิตอาสา_๑๘๐๖๒๑_0102.jpg