​​​

 ประกาศ​​​ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาหันคา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563​​​​