​​​​​​​​​ 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563