​​​ 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563