​​​​​​​ 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563