​​​​​​​ อธิบดีกรมที่ดิน ตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท และปลูกต้นรวงผึ้งที่หน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561


อธิบดีตรวจเยี่ยมสนง._๑๘๐๖๑๔_0018.jpg


อธิบดีตรวจเยี่ยมสนง._๑๘๐๖๑๔_0023.jpg