วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 นางบุญช่วย ถิ่นแก้ว หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะได้เข้าร่วมงานรวมพลังทางศาสนา
เสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องจามจุรี
โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

1-17354251_2730118467261717_208101778448987026_o.jpg
2-117196935_2730118490595048_2378285370264525759_o.jpg
3-117190384_2730118543928376_1466205646777569552_o.jpg
4-117031875_2730118587261705_7027959074559637438_o.jpg
5-117257498_2730118630595034_1688240438951657719_o.jpg
6-117231464_2730118700595027_6581613725813281259_o.jpg
7-117387904_2730118733928357_5780102543569524581_o.jpg
8-117255138_2730118893928341_4515877055159660494_o.jpg
9-117123312_2730118930595004_5197336348583227078_o.jpg
10-117110035_2730118950595002_6716886301948686466_o.jpg