​​วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์ รักษาราชการแทน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ได้ออกตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2563 

เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว แก้งคร้อ 

และสาขาคอนสวรรค์ โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินสาขา และเจ้าหน้าที่นำตรวจ


1-88962739_2597137163893182_8734803521066500096_o.jpg

2-89038729_2597137217226510_2005938151742242816_o.jpg

3-89145698_2597137400559825_639143059799408640_o.jpg

4-87824342_2597137440559821_585965351720714240_o.jpg

5-88347133_2597137480559817_29737872521166848_o.jpg

6-89051994_2597137577226474_4451885914729218048_o.jpg

7-89242101_2597137630559802_1261684224163840000_o.jpg

8-88350733_2597137663893132_5708435136123502592_o.jpg

9-89003706_2597137713893127_4250506619185528832_o.jpg

10-88997637_2597137810559784_1436641989004099584_o.jpg

11-88357306_2597137780559787_7788248073976676352_o.jpg

12-89117526_2597138003893098_3989490474376232960_o.jpg

13-87900286_2597137987226433_1250096273550213120_o.jpg

14-89017091_2597138060559759_5007389043399327744_o.jpg

15-89058747_2597138103893088_7211723541408907264_o.jpg

16-88988338_2597138177226414_4577621748039548928_o.jpg

88370913_2597138210559744_1430202505882501120_o.jpg