​​วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะได้เข้าร่วมพิธี

เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ

1.jpg

2.jpg

3.jpg


5.jpg

6.jpg


8.jpg

9.jpg