​​วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์ รักษาราชการแทน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ได้ออกตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2563 

เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบ้านเขว้า 

โดยมีนายวัชรินทร์ ธรรมประสิทธิ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบ้านเขว้า และเจ้าหน้าที่นำตรวจ.

1-89055637_2597870257153206_421342974706712576_o.jpg

2-90113337_2597870303819868_5895065745900961792_o.jpg

3-89199539_2597870430486522_1155636404974256128_o.jpg

4-89124302_2597870477153184_7443349830602063872_o.jpg

5-89242075_2597870440486521_7659133308290203648_o.jpg

6-89166474_2597870587153173_8030995124420870144_o.jpg

7-89203399_2597870567153175_4001669464029396992_o.jpg

8-89036139_2597870613819837_749272626928549888_o.jpg

9-0224351_2597870707153161_9139868591196209152_o.jpg