​​

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์ 

รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าพนักงานที่ดินสาขาและคณะเจ้าหน้าที่ชาวดินชัยภูมิ 

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์การเรียน ของเล่นพร้อมอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนากรมที่ดิน 119 ปี 17 กุมภาพันธ์ 2563


1-86426028_2577558619184370_8254435863077847040_o.jpg2-84331674_2577558825851016_5135016732494135296_o.jpg

3-86390461_2577558882517677_4740733572170645504_o.jpg

4-86343586_2577559085850990_3116321376831537152_o.jpg

5-86257999_2577559039184328_4465002220865191936_o.jpg

6-87045784_2577559122517653_8316833517321322496_o.jpg


7-85185653_2577559265850972_4122829653930934272_o.jpg

8-86426023_2577559312517634_2013708237206978560_o.jpg

9-87022958_2577559355850963_914518968201379840_o.jpg

10-86380705_2577559532517612_1158008532591706112_o.jpg

11-86320745_2577559602517605_7958002369973714944_o.jpg

12-86475187_2577559919184240_4038830294168502272_o.jpg

13-86428110_2577559949184237_1232107000599412736_o.jpg

14-86633265_2577559975850901_7776779175561527296_o.jpg

15-86348936_2577560149184217_2749971945066856448_o.jpg

16-86277222_2577560159184216_7497497947886583808_o.jpg

17-86301722_2577560255850873_5732127378319081472_o.jpg

18-86352916_2577559092517656_7234943569130160128_o.jpg

19-86290148_2577559135850985_500243353590300672_o.jpg

20-86286622_2577559492517616_6257027426191147008_o.jpg

21-87187688_2577559395850959_7501669585196679168_o.jpg

22-84649847_2577559415850957_5134605991886716928_o.jpg

23-86353227_2577559789184253_9042674078288183296_o.jpg

24-85171039_2577559822517583_6298054177868218368_o.jpg