วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยโท ศุภกร ศิริมาก หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ 

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี


1-83440329_2554133198193579_8869851311625994240_o.jpg

2-82485577_2554133258193573_4303828736949616640_o.jpg

3-82537617_2554133568193542_6449938682609664000_o.jpg

4-82927384_2554133438193555_6644606980084203520_o.jpg

5-82391149_2554133464860219_4781428181141815296_o.jpg

6-82957488_2554133471526885_6460754552722292736_o.jpg

7-83076014_2554133614860204_2882133229840629760_o.jpg

8-82613332_2554133638193535_2043505779708788736_o.jpg

9-82658055_2554133814860184_2541875380801765376_o.jpg

10-82375714_2554133841526848_7251272794271383552_o.jpg

11-83069247_2554133864860179_2527280021073035264_o.jpg