​​

เช้าวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์ รักษาราชการแทน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าพนักงานที่ดินสาขาและชาวดินชัยภูมิ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ได้เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดชัยภูมิ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเช้าวันอังคาร 

เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมรับประทานอาหารเช้า ชา กาแฟ และพบปะพูดคุยกันในบรรยากาศที่เป็นกันเอง 

โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมรองผุ้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม


1-86374860_2578306169109615_1726272584623849472_o.jpg

2-86455563_2578306442442921_5945179132252913664_o.jpg

3-86327093_2578305939109638_8922088426161831936_o.jpg

4-87148790_2578306022442963_126929658124959744_o.jpg

5-86969980_2578306132442952_2959186326110339072_o.jpg

6-86733213_2578306335776265_1012951608511692800_o.jpg

7-86374860_2578306319109600_7513701068493029376_o.jpg

8-86971318_2578306289109603_4606138067437223936_o.jpg

9-86383750_2578306419109590_4556253886309990400_o.jpg

10-86671080_2578306489109583_1945920033934802944_o.jpg

10-86671080_2578306489109583_1945920033934802944_o.jpg

11-86638840_2578306662442899_2876700358204194816_o.jpg

12-86286900_2578306685776230_9002744003560472576_o.jpg

13-86187457_2578306515776247_1268194917843206144_o.jpg

14-86714944_2578306545776244_367334074492125184_o.jpg