​​​

​​​วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน

จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (คทช.จ.ชย.) กรณีชุมชนบ่อแก้ว ตำบลทุ่งพระ 

อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานราชการ และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุม

 ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

79413914_2521240834816149_3133456397967032320_o.jpg

79452075_2521241134816119_7782519584036225024_o.jpg79527354_2521241158149450_5504645444803756032_o.jpg


79831523_2521241334816099_1437953212454797312_o.jpg

79934854_2521241374816095_1401343680022839296_o.jpg

80106583_2521240984816134_4469393897939795968_o.jpg

80126756_2521241188149447_7594297250788933632_o.jpg

80547162_2521240968149469_1785060318855036928_o.jpg

81269163_2521240688149497_2546270626994192384_o.jpg