วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายภูชิสส์ ปิดดำ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขต 13 เข้าตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 

เพื่อให้คำแนะนำ ตรวจติดตามและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 

โดยมีนางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์ รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 

พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินฯ ให้การต้อนรับ

1-87301040_2579183102355255_2934284827282636800_o.jpg

2-86730662_2579183452355220_3340180750245822464_o.jpg

3-87337454_2579183385688560_8432507453437902848_o.jpg

4-86695261_2579183335688565_1427889554324455424_o.jpg

5-86497962_2579183512355214_1929411919110733824_o.jpg

6-86489571_2579183555688543_6097929515286134784_o.jpg

7-87150581_2579183592355206_6617195957635252224_o.jpg

8-86710119_2579183642355201_3391820499255296000_o.jpg