วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ และนายแสนคม ไข่ขำ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
สาขาจัตุรัส พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอจัตุรัส และได้จัดซุ้มให้คำแนะนำ
ให้คำปรึกษาปัญหาด้านที่ดินแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี
ในโอกาสนี้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของกรมที่ดิน โดยเฉพาะโครงการ "บอกดิน" และ Line Official Account
ของกรมที่ดินให้กับผู้มาร่วมงาน เพื่อได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆของกรมที่ดิน

1-117905684_2737448703195360_6990818612222600989_o.jpg
2-118183148_2737448806528683_8145287972153073561_o.jpg
3-117598201_2737448813195349_3778406258134547551_o.jpg
4-117896018_2737448889862008_7966042003254446688_o.jpg
5-118248035_2737448906528673_8515711340850197796_o.jpg
7-117780507_2737449049861992_3937592904301672214_o.jpg
8-117767639_2737449059861991_2029735293047890827_o.jpg
9-118073421_2737449133195317_3866612230434628003_o.jpg
10-117707119_2737449166528647_4790616529202742833_o.jpg
11-7869572_2737449196528644_3149092919860848433_o.jpg
12-117943099_2737449233195307_4086111334156222634_o.jpg
13-117950119_2737450609861836_1287938992946425847_o.jpg
14-118042769_2737449273195303_8014211266738433020_o.jpg
15-117750234_2737449326528631_6798849749345380766_o.jpg
16-117445124_2737449366528627_5936288763512923293_o.jpg
17-117701367_2737449393195291_1514876217821968767_o.jpg
18-117403997_2737449426528621_5711547452796703954_o.jpg
19-118003097_2737449493195281_4427737506699430538_o.jpg
20-118002695_2737449593195271_5913466904698362318_o.jpg