วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์ รักษาราชการแทน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ

เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

โดยมี นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

1-89034634_2589456647994567_9098846254745518080_o.jpg

2-87882388_2589456871327878_623550009232588800_o.jpg

3-87974362_2589456961327869_1215895023770402816_o.jpg

4-87887938_2589457161327849_9080676026232602624_o.jpg

5-88025542_2589457174661181_679717955147137024_o.jpg

6-89048371_2589457394661159_2679065848940855296_o.jpg

8-87887364_2589457534661145_195722102060351488_o.jpg

7-87838670_2589457434661155_494035510939877376_o.jpg

9-87830682_2589457677994464_1590983421197287424_o.jpg